Televizija  OSM je moderna  i  ambiciozna

komercijalna  televizija   sa regionalnim pokrivanjem. Žanrovski

je  opšteg  tipa a uređivački  samostalna.

 

TELEVIZIJA OSM JAHORINA FILM FESTIVAL MARKETING PROGRAMSKA ŠEMA KONTAKT POSAO NA TV OSM

Televizija OSM emituje program putem 5 zemaljskih predajnika za područja cjelokupnog Kantona Sarajevo, Istočnog Sarajeva, istočnog dijela RS od Pala, Sokoca, do Rogatice i Goražda, te putem kablovskih sistema u Foči, Zvorniku, Brezi, Hadžićima, Konjicu, Jablanici, Travniku, te Bugojnu, Donjem i Gornjem Vakufu i putem IPTV platformi BH Telecom-a i Mtel-a za cijelu BiH

Televizija  OSM je medij regionalnog  karaktera i pokriva područje na kojem je nastanjeno preko

1.000.000 potencijalnih gledalaca.

 

Televizija  OSM nudi bogat

program  - od informativnih, političkih i dokumentarnih emisija,  preko  emisija iz kulture i  sporta,  do zabavnog i muzičkog programa.

Pored  vijesti, filmova  i serija, okosnicu programa čine autorske  emisije.

 

Televizija OSM  je  moder na,  brza,  zabavna,  eduka tivna  i informativna,

namjenjena ljudima

koji  razmišljaju pozitivno. 

     

REGION
REPUBLIKA SRPSKA

Copyright © 2006-2013   MEDIA MARKET

SPORTSKE 
VIJESTI