Ulogujte se

Vlada Srpske utvrdila Nacrt zakona o banjama

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas Nacrt zakona o banjama, koji sublimira sva ranija rješenja u sferi banjskog turizma na način da pojednostavuje formalni postupak proglašenja određenog geografskog područja banjom.

Nacrtom zakona se definišu banje, uslovi i postupak proglašenja banjom i uređuju vrste usluga koje se pružaju u banjama.

Novi zakon je uslovljen činjenicom da se nova rješenja koja on donosi nisu mogla pozicionirati u okviru osnovnog teksta Zakona o banjama iz 2009. godine, koji je stvorio normativno‐pravni okvir za unapređivanje turističkih sadržaja u banjama, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

U slučaju pismene redakcije Zakona o banjama iz 2009. godine, takva rješenja bi podrazumijevala izmjenu više od polovine odredaba Zakona, a što je i prema Pravilima normativno‐pravne tehnike za izradu propisa formalan uslov za izradu novog teksta zakona.

Vlada se upoznala danas na sjednici na Mrakovici sa informacijom Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica o nemogućnosti uspostavljanja informacionog centra Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Јugoslaviju u okviru Republičkog centra, a u sklopu aktivnosti tog suda za uspostavljanje informacionih centara u BiH.

Ministarstvo pravde i Republički centar zaduženi su da u saradnji sa predstavnicima Grada Banjaluka preduzmu aktivnosti u cilju uspostavljanja tog informacionog centra na području Banjaluke, dodaje se u saopštenju.

Vlada Republike Srpske zahtijeva da institucije BiH pokrenu proceduru izmjena i dopuna Zakona o sjemenu i sadnom materijalu poljoprivrednih biljaka BiH kojim bi bilo definisano da sortna lista BiH predstavlja objedinjenu listu sorti entiteta. Od BiH se zahtijeva i izmjena odluke o klasifikaciji robe na režime izvoza i uvoza, da bi bio omogućen uvoz sorti sjemena koje su registrovane u Republici Srpskoj.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas informaciju o zakonskoj regulativi BiH i Srpske u oblastima sjemena i sadnog materijala i problematici uvoza sorti sjemena, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Vlada Republike Srpske zadužuje Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju da o ovim zaključcima obavijesti Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Vlada Republike Srpske prihvatila je informaciju o potrebi održavanja stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

Vlada je zadužila Službu za zajedničke poslove Vlade Srpske da obezbijedi prostor za održavanje stručnog ispita za rad u upravi Republike Srpske u Adiministrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

U informaciji se navodi da se u prethodnom periodu povećao broj kandidata za polaganje stručnog ispita iz istočnog dijela Republike Srpske, a sve učestaliji su i zahtjevi građana za održavanje ispita na drugoj lokaciji, s obzirom na udaljenost od Banjaluke, te prateće troškove.

Zbog toga se pojavila potreba za određivanje dodatne lokacije za polaganje stručnog ispita, izvan sjedišta Agencije za državnu upravu.

Vlada Republike Srpske upoznala se danas na sjednici na Mrakovici o informaciji o izvještaju o radu Savske komisije za period od 1. aprila prošle godine do 31. marta ove godine.

Vlada traži da Savska komisija u svom radu aktivno uključuje institucije iz Republike Srpske nadležne za sprovođenje Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, kao i da svojim djelovanjem ne izlazi iz okvira ovlašćenja koja su joj data Okvirnim sporazumom, dodaje se u saopštenju.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).