Ulogujte se

Vlada Srpske: Izmjena odluke o visini školarine

Vlada Republike Srpske donijela je danas, na 149. sjednici, održanoj u Banjaluci, Odluku o izmjeni odluke o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2017/2018 godinu.

Ovom odlukom visina školarine za redovne i vanredne studente studijskih programa iz oblasti biomedicinskih nauka na trećem ciklusu, koji se izvode na Univerzitetu u Banjaluci, iznosiće 3.500 KM, umjesto 5.000 KM kako je prvobitno bilo određeno.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o dodjeli stipendija perspektivnim sportistima, sportistima sa invaliditetom i potencijalnim olimpijskim kandidatima.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 50.000,00 KM, Ministarstvu uprave i lokalne samouprave, za pomoć u sanaciji posljedica požara Gradu Trebinju i opštinama Ljubinje, Bileća i Berkovići. Za izvršenje Rješenja zadužuju se Ministarstvo finansija i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.

Vlada Republike Srpske upoznala se sa Informacijom o spornom zaključku Savjeta ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa formiranjem radne grupe za izradu modela osiguranja u nesrećama u Bosni i Hercegovini, koji je donesen na 110. sjednici Savjeta ministara BiH, održanoj dana 31.07.2017. godine.

Vlada Republike Srpske konstatuje da ne postoji materijalna, niti formalno pravna korelacija između planiranih aktivnosti najavljene radne grupe Ministarstva bezbjednosti BiH i Okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, koji je korišćen kao osnov za donošenje spornog zaključka Savjeta ministara BiH i delegiranje zadataka Ministarstvu bezbjednosti BiH u pogledu formiranja radne grupe.

Vlada Republike Srpske razmatrala je i usvojila Godišnji izvještaj za oblast malih i srednjih preduzeća za 2016. godinu.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o primjeni Zakona o objavljivanju zakona, drugih propisa i opštih akata Republike Srpske, koju je sačinio Republički sekretarijata za zakonodavstvo. Cilj Informacije je upoznavanje Vlade o primjeni Zakon u periodu od 1. januara do 31. decembra 2016. godine.

Predsjednik Republike Srpske donio je tokom 2016. godine 13 ukaza i šest odluka, koji su dostavljeni Službenom glasniku na objavljivanje, navedeno je u Informaciji o primjeni Zakona o objavljivanju zakona, drugih propisa i opštih akata, koju je danas usvojila Vlada Republike Srpske.
Prema ovoj informaciji, Narodna skupština Republike Srpske dostavila je Službenom glasniku na objavljivanje 54 zakona, 94 odluke i 79 zaključaka, dok je Vijeće naroda Republike Srpske na objavljivanje dostavilo četiri odluke.

"Ustavni sud Republike Srpske dostavio je Službenom glasniku na objavljivanje 46 odluka i 49 rješenja, dok je Vijeće za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda na objavljivanje dostavilo 12 odluka i četiri rješenja", saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose s javnošću.

Putem Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske Službenom glasniku dostavljeno je 735 odluka, 20 uredbi, 877 rješenja, 10 pravila, osam planova i četiri zaključka.

Republički sekretarijat za zakonodavstvo je u izvornom tekstu, onako kako je utvrdio njihov donosilac, dostavio Službenom glasniku radi objavljivanja jedno rješenje i 55 odluka Ustavnog suda BiH, zatim devet odluka, jedan pravilnik i četiri uputstva Centralne izborne komisije BiH, 14 rješenja i 13 zaključaka Konkurencijskog savjeta BiH.

Ministarstva, republičke uprave i republičke upravne organizacije i drugi organi su dostavili u Sekretarijat 233 pravilnika, jednu naredbu, 22 uputstava i 12 programa, koji su u saradnji sa republičkim organima uprave usklađeni sa pozitivnim propisima i dostavljeni Službenom glasniku na objavljivanje.

Vlada Republike Srpske usvojila je Informaciju o realizaciji mjera iz Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu za period od 1. januara do 30 juna 2017. godine.

Do 30. juna 2017. godine od ukupno 174 mjere i aktivnosti nadležnih institucija Republike Srpske, definisanih u Akcionom planu, realizovane su 44 mjere (25 %), dok su institucije Republike Srpske za 81 mjeru (46,5 %) navele da je realizacija u toku i istovremeno, u predviđenom roku 24 mjere nisu sprovedene, stoga preostaje da se do kraja februara 2018. godine realizuje 130 mjera (74,7 %) predviđenih predmetnim Akcionim planom.
Vlada je usvojila Prvi polugodišnji izvještaj o realizaciji mjera iz Republičkog akcionog plana realizacije preporuka Evropske komisije iz Izvještaja o BiH za 2016. godinu za period 1. januar – 30. jun 2017. godine.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o Pismu namjere "MORAM Vatrometi" d.o.o. Pelagićevo za izgradnju fabrike za proizvodnju vatrometa u Opštini Pelagićevo.

Vlada Republike Srpske prihvatila je Informaciju o pokretanju procesa izvještavanja o realizaciji Evropskog akta za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj (Small Business Act -SBA) i imenovanju Radne grupe za provođenje ovog procesa. Ovaj Akt primjenjuju zemlje članice, zemlje kandidati, ali i one zemlje koje se pripremaju za članstvo u Evropskoj uniji.

Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju Radne grupe za pripremu Izvještaja o realizaciji Evropskog akta za mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj.


Vlada Republike Srpske usvojila je Analizu požara na području Istočne Hercegovine za period 01.06 – 31.08. 2017. godine sa prijedlogom mjera za unapređenje stanja u oblasti zaštite od požara.
Zaključkom Vlade Republike Srpske zadužuje se subjekti od značaja za zaštitu od požara da realizuju zadatke utvrđene u

Vlada Republike Srpske donijela je Odluku kojom se obustavlja od izvršenja Rješenje o imenovanju direktora Јavne ustanove Centar za socijalni rad Teslić, koju je Skupština opštine Teslić donijela 28. septembra 2017. godine, do donošenja odluke nadležnog suda.

Vlada Republike Srpske je donijela zaključak kojim se ovlašćuje Pravobranilaštvo Republike Srpske, Sjedište zamjenika Doboj, da pokrene upravni spor pred nadležnim sudom protiv Rješenja o imenovanju direktora Јavne ustanove Centar za socijalni rad Teslić koje je donijela Skupština opštine Teslić na sjednici održanoj od 28. septembra 2017. godine, a koje je Vlada Republike Srpske, obustavila od izvršenja do odluke nadležnog suda. Zadužuje se Ministarstvo uprave i lokalne samouprave da Pravobranilaštvu Republike Srpske, Sjedište zamjenika Doboj, dostavi obustavljeno rješenje sa potrebnom dokumentacijom, kako bi se pokrenuo upravni spor iz ovog zaključka.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).