Ulogujte se

Prijedlog Akcionog plana za realizaciju mjera Vlade Srpske za 2018.

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 65. radno-konsultativnoj sjednici, u Banjaluci, Prijedlog Akcionog plana za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2018. godinu i zadužila sva ministarstva i druge subjekte Republike Srpske da daju maksimalan angažman na realizaciji svih mjera datih u Akcionom planu za 2018. godinu, u skladu sa definisanim rokovima.

Akcioni plan za realizaciju mjera Vlade Republike Srpske za 2018. godinu zasniva se na sljedećim dokumentima:

- Reformska agenda za Bosnu i Hercegovinu za period 2015-2018. godina  (usvojila Vlada Republike Srpske na 31. redovnoj sjednici, održanoj 23. jula 2015. godine);

- Akcioni plan Republike Srpske za realizaciju Reformske agende (usvojila Vlada Republike Srpske na 36. redovnoj sjednici, održanoj 27. avgusta 2015. godine);

- Memorandum o zajedničkim politikama za period 2018-2020. godina (zaključili Vlada Republike Srpske i Unija udruženja poslodavaca Republike Srpske, 10. decembra 2017. godine);
Program ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godina (usvojila Narodna skupština Republike Srpske na 25. posebnoj sjednici, održanoj 13. decembra 2017. godine, «Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 114/17);

- Memorandum o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. godina (zaključili Vlada Republike Srpske i Savez sindikata Republike Srpske, 18. decembra 2017. godine);

- Pismo namjere sa Međunarodnim monetarnim fondom (usaglašena sa svim nivoima vlasti u BiH, na sjednici Fiskalnog savjeta BiH, održanoj 20. decembra 2017. godine).​

- Namjera je da se jednim Akcionim planom obuhvate sve mjere koje su dogovorene i usvojene kroz različite dokumente, a koji se u suštini zasnivaju na dva ključna dokumenta, Reformskoj agendi i Programu ekonomskih reformi Republike Srpske za period 2018-2020. godina.

Realizaciju mjera datih u Akcionom planu za 2018. godinu pratiće kvartalno implementacioni odbori.

Pojedine mjere, čija je potpuna implementacija predviđena u godinama nakon 2018. godine, date su u Akcionom planu za 2018. godinu, jer će njihova realizacija biti započeta u 2018. godini.

Mjere čiji je početak implementacije planiran nakon 2018. godine, a koje su date u prethodno navedenim dokumentima Vlade Republike Srpske, biće precizirane u Akcionim planovima u narednim godinama, kada je i planiran početak njihove realizacije.

 Na današnjoj sjednici, Vlada Republike Srpske donijela je i Rješenje o imenovanju Implementacionog odbora Vlade i Saveza sindikata.

Odbor se imenuje u cilju praćenja realizacije mjera definisanih Memorandumom o zajedničkim mjerama za period 2018-2020. godina, koji je potpisan 18. decembra 2017. godine, između Vlade Republike Srpske i Saveza sindikata Republike Srpske.

 Vlada Republike Srpske donijela je Rješenje o imenovanju Implementacionog odbora Vlade i poslodavaca.

Odbor se imenuje u cilju praćenja realizacije mjera definisanih Memorandumom o zajedničkim politikama za period 2018-2020. godina, koji je potpisan 10. decembra 2017. godine, između Vlade Republike Srpske i Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).