Ulogujte se

Vlada Srpske o planu usklađivanja zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU

Vlada Republike Srpske razmatraće danas Informaciju o statističkim pokazateljima stanja u oblastima prerađivačke industrije i njihovom kretanju za 2017. godinu.

Vlada će razmatrati i Informaciju o provođenju mjera i aktivnosti iz Akcionog plana Republike Srpske za realizaciju preporuka iz Izvještaja misije stručne procjene Evropske unije u BiH po pitanju slobode izražavanja, iz aprila 2016. godine.

Na dnevnom redu je i Informacija o izgradnji objekta Regionalnog centra Foča, organizacione jedinice ЈZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske, Informacija o potrebi privremene odgode naplate poreskih obaveza Ženskom košarkaškom klubu Orlovi Banjaluka, Informacija o prijedlogu za sufinansiranje projekata Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti Fondu za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske da, u skladu sa raspoloživim sredstvima, u ukupnom iznosu od 1.284.000 KM, sufinansira projekte.

Vlada će na današnjoj sjednici razmatrati i Izvještaj Centralne popisne komisije za redovan popis objekata, opreme i ostale stalne imovine u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske, te Izvještaj o sprovođenju tendera za prodaju akcija državnog kapitala iz portfelja Akcijskog fonda Republike Srpske a.d. Banjaluka u Akcionarskom društvu "Novi mermer" Šekovići.

Predviđeno je i razmatranje Akcionog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Srpske sa pravnom tekovinom Evropske unije i pravnim aktima Savjeta Evrope za 2018. godinu, Plana rada i finansijskog plana Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske, Plana upravljanja oblasnim riječnim slivom (distriktom) rijeke Save Republike Srpske (2018-2021), Plana upravljanja oblasnim riječnim slivom (distriktom) rijeke Trebišnjice Republike Srpske (2018-2021).

Vlada Srpske će razmtrati i Prijedlog odluke o odobravanju finansiranja projekta "Nastavak izgradnje vodovodne mreže u naselju Buna-Hodbina u Mostaru" iz donatorskih sredstava Vlade Srbije, Prijedlog odluke o utvrđivanju uslova za dodjelu koncesije putem pregovaračkog postupka za izgradnju autoputa Banjaluka-Prijedor, Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u opštoj upotrebi, te Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za cijepanje dijela parcele na zemljištu u vlasništvu Republike Srpske na Јahorini.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti za prodaju nekretnina u Sumpetru, Prijedloga odluke o prenosu prava svojine na nepokretnostima na opštinu Rudo, Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu porodice omladine i sporta, Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnh mjesta u Republičkoj upravi civilne zaštite.

Na dnevnom redu je i Prijedlog odluke o odobrenju isplate sredstava za socijalno zbrinjavanje radnika, u iznosu od 504.126 KM, za uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje od nezaposlenosti, zatim Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu nauke i tehnologije, Prijedlog odluke o prestanku važenja Odluke o prenosu prava raspolaganja i korištenja na stambenim jedinicama, broj 04/1-012-2-573/15, od 19.3.2015. godine.

Vlada će razmtrati i Prijedlog rješenja o izboru najpovoljnijeg ponuđača i dodjeli koncesije za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području grada Bijeljina radi obavljanja ratarsko-stočarske proizvodnje, Prijedlog rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog ugovora o zamjeni nepokretnosti između Republike Srpske, Vlade Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova i opštine Višegrad, Prijedlog rješenja o odobrenju realokacije sredstava Budžetske rezerve, u iznosu od 293.374 KM, te Prijedlog rješenja o odobravanju realokacije sredstava u okviru Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Na današnjoj sjednici biće razmtran i Prijedlog rješenja o odobravanju realokacije sredstava u okviru Republičkog hidrometeorološkog zavoda, Prijedlog rješenja o odobrenju realokacije sredstava sa Osnovnih škola, na Srednje škola i Institucije kulture, Prijedlog rješenja o odobravanju realokacije sredstava u okviru Agencije za agrarna plaćanja, Prijedlog rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju predstavnika Republike Srpske u međuinstitucionalne radne grupe za izradu strateškog okvira za reformu javne uprave u BiH 2016-2020, te Prijedlog mišljenja o Inicijativi za donošenje Zakona o izmjeni Zakona o komunalnoj policiji, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).