Ulogujte se

BiH se ponovo vratila na reformski put

Evropska komisija usvojila je izvještaj o napretku za BiH za 2015. godinu, a usvojeni su i izvještaji o napretku za ostale zemlje zapadnog Balkana i Tursku. Evropska komisija je zaključila da se BiH ponovo vratila na reformski put, i da je počela riješavati prioritete na putu pristupanja EU, a što je pokazala kroz usvajanje Reformske agende.

"Za dalji napredak BiH ka EU potreban je smislen napredak na provođnju reformi iz Agende, a što je uslov za razmatranje zahtjeva za članstvo u Uniji. Politički konsenzus iz februara treba da bude proveden i implementiran širom BiH. Potrebno je donijeti reforme kao što su jačanje javne uprave, neophodno je poboljšati saradnji na svim nivoima vlasti uspostavljanjem efikasnog mehanizma koordinacije", saopštila je Evropska komisije.

Od BiH se očekuje da riješi ključna otvorena pitanja u pravosuđu, a u skladu s preporukama strukturalnog dijaloga. Neophodan je, ističe se u saopštenju, i napredak u implementaciji Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, uključujući njegovo prilagođavanje nakon ulaska Hrvatske u EU.

Kada je riječ o političkim kriterijima, ukazuje se na nedostatak koordinacije između različitih nivoa vlasti, Kao otvoreno pitanje ostaje i riješavanje presude “Sejdić-Finci“, i konstatuje da je BiH u početnoj fazi reforme javne uprave.

BiH se podstiče na implementaciju Strategije reforme pravosuđa, odnosno na pokretanje mjera za poboljšanje nezavisnosti sudstva i njegove efiksanosti. Kada je riječ o borbi protiv korupcije, navodi se da je institucionalni okvir i dalje slab i neadekvatan. Borba protiv organizovanog kriminala, navodi se u izvještaju, takođe treba biti znatno poboljšana.

Ostavite komentar

Unesite sva polja označena sa zvjezdicom (*).